Wij maken legal Corporate Litigation & Dispute Resolution
no nonsense

Corporate Litigation & Dispute Resolution

Waar wordt samengewerkt, kunnen spanningen ontstaan en liggen conflicten op de loer. Zo ook binnen ondernemingen en instellingen. Meer (aangescherpte) regelgeving leidt vaak tot een toename van taken en verantwoordelijkheden en dus een verhoogd risico op aansprakelijkheid. Aandeelhouders die zich vaker kritisch opstellen ten opzichte van de vennootschap en haar bestuurders en commissarissen, minderheidsaandeelhouders die zich verzetten tegen belangenverstrengeling, commissarissen die gebrekkig worden geïnformeerd door het bestuur, bestuurders die meer en meer bemoeienis van een aandeelhouder of een raad van toezicht ervaren: een conflict is al snel geboren.

Onze aanpak

Binnen Corporate litigation richt een team van ervaren en deskundige advocaten zich op het voorkomen, oplossen en beslechten van alle denkbare conflicten die zich binnen ondernemingen en instellingen kunnen voordoen. Zo adviseert en procedeert ons team in (dreigende) geschillen met en tussen aandeelhouders of vennoten, bestuurders en commissarissen of (interne) toezichthouders.

De Corporate litigation advocaten van Van Benthem & Keulen hebben een grondige kennis van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht, het vermogens- en verbintenissenrecht en het burgerlijk procesrecht. Deze kennis combineren zij met ruime ervaring in het uitonderhandelen van en procederen in conflicten. De werkwijze binnen het team kenmerkt zich door een pragmatische en no-nonsens aanpak waarbij het belang van de cliënt altijd voorop staat. Onze aanpak is erop gericht om op de kortst mogelijke termijn en zonder overbodige toeters en bellen de voor de cliënt best haalbare oplossing te bereiken. Waar mogelijk in een voldoening of schikking buiten rechte, maar waar nodig in een (spoed)procedure voor de ‘gewone’ rechter of de Ondernemingskamer, een arbitrage-, een bindend advies- of een mediation-procedure.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Geschillen met en tussen aandeelhouders
 • Overnamegeschillen
 • Waarderingsgeschillen
 • Geschillen tussen en binnen organen van rechtspersonen
 • Wanbeleid (enquêteprocedures)
 • Uitkoopgeschillen
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Concernaansprakelijkheid
 • Geschillen tussen vennoten binnen een personenvennootschap

Voor wie werken wij?

Ons Corporate litigation team treedt op voor zowel corporate ondernemingen en financiële instellingen als (semi-)non-profitinstellingen, zoals zorg- en onderwijsinstellingen. Ook werken wij voor curatoren in faillissementssituaties en treden wij op voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders.

Recente zaken Corporate Litigation & Dispute Resolution

 • Diverse aandeelhoudersgeschillen binnen familiebedrijven, al dan niet in het kader van enquêteprocedures
 • Onderzoek naar en advisering in het kader van misstanden bij zorginstelling PrivaZorg
 • Bijstaan van een vennootschap in de discussie over het beleid met aandeelhouders en de ondernemingsraad
 • Overnamegeschillen in verband met schending van garanties/vrijwaringen
 • Een overnamegeschil omtrent de waardering van de aandelen van de overgenomen vennootschap
 • Een geschil tussen aandeelhouders binnen een (50/50) joint venture
 • Bijstaan van een groep aandeelhouders in een dreigend conflict
 • Een geschil tussen de maten in een openbare maatschap