Ontzetting van het recht om het beroep van bestuurder uit te oefenen

15-09-2020

De Hoge Raad heeft op 8 september 2020 een arrest gewezen over de ontzetting van de verdachte van het recht om het beroep van bestuurder of feitelijk leidinggevende van een rechtspersoon uit te oefenen.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de verdachte in kwestie, die werd veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte, onder andere op grond van artikel 28 lid 1 onder 5 Wetboek van Strafrecht (Sr) als straf opgelegd de ontzetting van het recht om het beroep van bestuurder of feitelijk leidinggevende van een rechtspersoon uit te oefenen voor een periode van twee jaar. Op grond van dit artikel kan de schuldige door de strafrechter worden ontzet uit het recht bepaalde beroepen uit te oefenen. Deze mogelijkheid bestaat indien het strafbare feit is begaan in de uitoefening van het beroep, en de ontzetting betrekking heeft op het recht op uitoefening van een beroep dat in voldoende verband staat met het beroep waarin het strafbare feit is begaan.

De verdachte is tegen deze strafoplegging in cassatie gegaan.

De Hoge Raad verduidelijkt vervolgens de reikwijdte van artikel 28 lid 1 onder 5 Sr. Zij is van oordeel dat, mede gelet op de wetsgeschiedenis, de term 'beroep' in artikel 28 lid 1 onder 5 Sr voldoende ruim is omschreven om personen die als bestuurders en commissarissen deel uitmaken van de rechtspersoon, als beroepsbeoefenaren aan te merken. Het hof is volgens de Hoge Raad dan ook terecht tot het oordeel gekomen dat de verdachte wordt ontzet van het recht het beroep van bestuurder uit te oefenen. De beslissing van het hof houdt echter ook in dat de verdachte wordt ontzet van het recht het beroep uit te oefenen van 'feitelijke leidinggevende' van een rechtspersoon. Feitelijk leidinggeven kan volgens de Hoge Raad echter niet worden aangemerkt als uitoefening van een voldoende bepaald beroep als bedoeld in artikel 28 lid 1 Sr. De beslissing van het hof wordt vernietigd voor zover het betrekking heeft op het recht het beroep van 'feitelijke leidinggevende' uit te oefenen.

Dit is een Legal Update van Ilse Berend en Jelle Bruinsma.

Download als pdf

Specialist(en)