Verruimde rechtsmiddelen tegen een ongewenste stichtingbestuurder

26-08-2022

In Juridisch up to Date 2022 afl. 8 (JutD 2022-0167) schreef Juliette Wareman, samen met voormalig kantoorgenoot Oruç Çelik, het artikel 'Verruimde rechtsmiddelen tegen een ongewenste stichtingbestuurder'. 

Bij slecht presterende of zelfs frauderende stichtingbestuurders kunnen diegenen die een belang hebben bij het werk van de stichting de rechtbank verzoeken om de betreffende bestuurder te ontslaan. Sinds vorig jaar is de norm die de rechter daarbij hanteert verruimd en is het dus makkelijker om bestuurders van stichtingen te laten ontslaan. In dit artikel gaan Juliette en Oruç in op de nieuwe wettelijke regeling.

De wettelijke regeling is recent toegepast bij het ontslag van de bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie. De uitspraken die de rechter in dat kader heeft gewezen komen ook in het artikel aan bod.

Het artikel is onlangs gepubliceerd in Juridisch up to Date en kunt u via deze link lezen of download het artikel in pdf via onderstaande button.

Download in pdf

Specialist(en)