Martin Brink
Advocaat | Mediator Corporate / M&A

Martin Brink

Advocaat | Mediator Corporate / M&A

Martin Brink is sinds 1975 advocaat, arbiter sinds 1985 en mediator vanaf 2001. Martin is werkzaam in de praktijkgroep Corporate / M&A. Martin is gespecialiseerd in corporate litigation, fusies en overnames, vennootschapsrecht en medezeggenschapsrecht. De laatste 20 jaar heeft Martin zich in het bijzonder toegelegd op de diverse vormen van ADR (“Alternative Dispute Resolution” ook wel “Appropriate Dispute Resolution”), waaronder arbitrage en mediation.

Martin volgde de opleiding Rechten aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in november 2018 aan de Universiteit Maastricht over het onderwerp “Due Dilligence”.

Tot het werkterrein van Martin behoren ook vragen over bestuurdersaansprakelijkheid en governance binnen rechtspersonen, zoals de onderlinge verhoudingen tussen organen van de rechtspersoon, de bescherming van minderheidsaandeelhouders en belangenverstrengeling. In het bijzonder is Martin thuis in geschillen tussen aandeelhouders en geschillen tussen organen van rechtspersonen, het enquêterecht, uitkoopprocedures en de geschillenregeling van Boek 2 BW.

Martin besteedt het meeste van zijn tijd als bindend adviseur, arbiter of mediator (lid Nederlands Arbitrage Instituut en als mediator geaccrediteerd door het Nederlands Mediation Instituut, het International Mediation Institute, het Centre for Effective Dispute Resolution te Londen en de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering). Hij begeleidt onder meer arbeidsgeschillen, handelsgeschillen, aandeelhoudersgeschillen, nakoming van garanties, en over de beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten (joint ventures). Ook treedt Martin regelmatig op als mediator bij vraagstukken van medezeggenschap.

Specialismen

  • Overnames
  • Samenwerkingsvormen (strategische allianties)
  • Beschermingsconstructies
  • De invulling van het bestuur van ondernemingen en de wijze waarop dit bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid
  • Medezeggenschapsaangelegenheden

Meer over Martin Brink

Martin is oud-raadsheer-plaatsvervanger in Den Haag. Hij doceerde aan de Grotius Academie over het onderwerp enquêterecht en is gast docent aan de Universiteit van Leiden bij het Programma International Commercial Arbitration and Litigation.

Martin heeft meerdere commissariaten en bestuursfuncties bekleed en heeft daarom inzicht in en affiniteit met organisaties en bedrijfsmatige processen. Hij is mede-oprichter en oud-bestuurslid van de Foreign Bankers’ Association in the Netherlands en lid van de juridische adviescommissie van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Daarnaast is Martin lid van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Martin is voorzitter van een tweetal executive committees (Kikkoman Foods Europe B.V. en Collewijn Groep B.V.).

Door de vooraanstaande publicatie Who’s Who Legal is Martin verkozen tot ‘leader in the field of mediation’ in de rubriek ‘Most Highly Regarded Individuals’.

Martin is auteur van verschillende boeken en talloze publicaties.