Don’t fix it if it isn’t broken

04-11-2016

In het Nederlands Juristenblad (NJB) van november 2016, Aflevering 38 schreef Martin Brink het arikel “don’t fix it if it isn’t broken”.

In dit artikel beschrijft Martin dat arbitrage ooit bedacht is als alternatief voor langdurige procedures bij de overheidsrechter. Juristen hebben zicht uiteindelijk van dat veld meester gemaakt en inmiddels is arbitrage vaak ook langdurig en kostbaar. Mediation was het nieuwe, vormvrije alternatief. Dat dreigt nu eveneens ten prooi te vallen aan juridisering middels de door de Minister van Veiligheid en Justitie beoogde Wet bevordering mediation.

Download als pdf

Specialist(en)