Verplichtstelling van mediation?

11-11-2011

In het Nederlands Juristenblad (NJB) 2011, aflevering 39, schreef Martin Brink het artikel 'verplichtstelling van mediation?' In het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese mediationrichtlijn wordt mediation niet verplicht gesteld, maar de rechter kan in elke stand van een procedure partijen voorstellen deel te nemen aan mediation. Verplichtstelling, al dan niet naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn, is in een aantal landen in Europa wel gebeurd. Ook komt het voor dat er weliswaar geen verplichting tot mediation bestaat, maar dat het niet opvolgen van een suggestie van de rechter om mediation te beproeven, kan worden gesanctioneerd door middel van financiële consequenties. De vraag is welke inhoud het aanbevelingsrecht in ons land straks krijgt nu de wetgever doende is dit aanbevelingsrecht te codificeren.

Download in pdf

Specialist(en)