Sander Marges
Advocaat | Partner Corporate / M&A

Sander Marges

Advocaat | Partner Corporate / M&A

Sander Marges is sinds 2001 als advocaat en sinds 2011 als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Corporate / M&A. De expertise van Sander is: corporate litigation, fusies & overnames en vennootschapsrecht. Sinds februari 2020 is Sander lid van het Dagelijks Bestuur van Van Benthem & Keulen.

Sander adviseert en procedeert over samenwerkingsverbanden en bedrijfsovernames. Hij beschikt over diepgaande kennis van het rechtspersonenrecht en heeft jarenlange ervaring in de transactie- en procespraktijk. Daardoor is hij uitstekend in staat juridisch hoogwaardige oplossingen te combineren met een praktische aanpak.  

Tevens adviseert Sander ondernemingen en instellingen in uiteenlopende branches over een optimale inrichting van hun juridische structuur. Daarnaast adviseert hij regelmatig bestuurders en toezichthouders over hun rechtspositie. Ook begeleidt hij aandeelhoudersgeschillen en andere geschillen binnen en tussen ondernemingen. Verder verzorgt hij de juridische begeleiding van vele bedrijfsovernames.

Specialismen

  • Advisering over de juridische inrichting (governance) van ondernemingen en instellingen
  • Geschillen binnen rechtspersonen of voortvloeiend uit overnames en samenwerkingsverbanden
  • Transactiebegeleiding (overnames en samenwerkingsverbanden)

Meer over Sander Marges

Sander is vaste spreker bij de iura actua, module Vennootschapsrecht en geeft regelmatig college aan studenten van de Universiteit Utrecht. Van 2014 tot 2020 was Sander lid van de Raad van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.

Sander is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereeniging Handelsrecht.