Waar eindigt de autonomie van het bestuur en begint de macht van de aandeelhouder?

27-05-2022

In Juridisch up to Date 2022-0104, schreef Juliette Wareman het artikel "Waar eindigt de autonomie van het bestuur en begint de macht van de aandeelhouder?" 

Het is een regelmatig voorkomende discussie binnen vennootschappen in Nederland: het bestuur heeft een bepaalde visie, of een bepaald voornemen en de (groot)aandeelhouder acht die visie of dat voornemen niet in haar belang. In deze bijdrage bespreekt Juliette of, en zo ja wanneer, een bestuur met een beroep op de bestuursautonomie de opvatting van de aandeelhouder naast zich neer kan leggen. Deze discussie is onlangs nog aan de orde geweest in een enquêteprocedure bij de ondernemingskamer van het hof Amsterdam door betrokkenen bij het woningplatform Funda B.V.

De uitspraak van de Ondernemingskamer in die enquêteprocedure biedt een inkijkje in de omstandigheden die van belang zijn bij een dergelijke casus, en de afwegingen die het bestuur en de (groot)aandeelhouder daarbij hebben te maken.

Download in pdf

Specialist(en)