Privacy & cookie statement

Van Benthem & Keulen N.V. (hierna: "VBK"), gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30241317, respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website www.vbk.nl. In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij u in dit privacy & cookie statement, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt VBK en waarom?
VBK verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan VBK heeft verstrekt. Denk aan de situatie dat u zich aanmeldt voor een bijeenkomst of nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij VBK of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij uw (e-mail)adres dus gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk uw naam gebruiken om u op de lijst van deelnemers te plaatsen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten.

Wat zijn mijn privacyrechten?

Indien u geen informatie over de producten en diensten van VBK (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heeft u het recht VBK te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen. De contactgegevens van VBK staan vermeld onderaan dit privacy & cookie statement.

Gebruik van cookies

De website www.vbk.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. 

Google Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Social media cookies
Daarnaast hebben wij social media buttons van Linkedin en Twitter op onze website geplaatst, zodat u informatie van onze website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Indien u via de 'Linkedin-button' of 'Twitter-button' doorlinkt naar de website van Linkedin of Twitter, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy en/of cookie statement van Linkedin en Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

Vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op:


Kantorenpark Rijnsweerd Noord   
T.a.v. de heer M. Vlietstra
Archimedeslaan 61
3584 BA Utrecht
Postbus 85005
3508 AA Utrecht

T +31 30 259 59 59
F +31 30 259 56 08
murkvlietstra@vbk.nl