Kirsten Maes in het FD over 'secundaire aansprakelijkheid'

17-05-2024

Onze collega Kirsten Maes werd door het Financieele Dagblad (FD) geïnterviewd over 'secundaire aansprakelijkheid', het onderwerp waarop Kirsten in 2020 aan de Universiteit Utrecht is gepromoveerd.

Steeds vaker worden partijen aangesproken tot vergoeding van schade die primair door een ander is veroorzaakt. Zo’n ‘secundaire partij’ wordt dan verweten het schadeveroorzakende handelen van de primaire partij niet voorkomen te hebben. Het gaat in die gevallen in essentie om de vraag of de secundaire partij voldoende toezicht op de primaire partij heeft gehouden. 

Het artikel is 16 mei 2024 online verschenen en vandaag, 17 mei 2024, ook in de papieren editie van het FD te lezen.  

Specialist(en)