Martijn van Steensel Kandidaat-notaris | Partner Ondernemingsrecht VBK
Martijn van Steensel Kandidaat-notaris | Partner Ondernemingsrecht VBK
Martijn van Steensel
Kandidaat-notaris | Partner Ondernemingsrecht

Martijn van Steensel

Kandidaat-notaris | Partner Ondernemingsrecht

Martijn van Steensel is sinds februari 2018 als kandidaat-notaris en vanaf januari 2019 ook als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in het Notariaat.

Martijn heeft een bijzondere interesse voor de stichting in al haar verschijningsvormen. Hierdoor bestaat een belangrijk deel van zijn praktijk uit advisering omtrent en vormgeving van stichtingen, in het bijzonder in het kader van certificering van familievermogen. Dit is ook een onderwerp waar hij met veel enthousiasme regelmatig over publiceert en doceert.

Martijn heeft bovendien een ruime ervaring in het notariaat voor middelgrote en grote ondernemingen.

Martijn is in 2008 begonnen als kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff te Rotterdam. Zijn werkzaamheden waren aanvankelijk gericht op het grensvlak van het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht, maar vanaf 2010 heeft hij zich toegelegd op het ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord.

Specialismen

  • Begeleiding van zowel nationale als internationale ondernemingen, variërend van start-ups tot beursgenoteerde multinationals, bij transacties, (grensoverschrijdende) herstructureringen en de dagelijkse gang van zaken
  • Notariële begeleiding van coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en (complexe) verenigingen, met name bij herstructureringen en governance-vraagstukken

Meer over Martijn van Steensel

Martijn volgde de opleidingen Nederlands Recht, Notarieel en Fiscaal Recht.

Martijn geeft geregeld en met veel plezier gastcolleges aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij docent bij de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN).

Martijn is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en bestuurslid van Stichting administratiekantoor Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. In het kader van maatschappelijke betrokkenheid is hij voorts bestuurslid van Stichting Nina Foundation, een stichting die beoogt financiële steun te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het Angelman Syndroom.