Het UBO-register: Het register van sommige uiteindelijk belanghebbenden en anderen, deel 1

06-10-2022

In Onderneming en Financiering (O&F) 2022 aflevering 3, schreven Martijn van Steensel en Corinne Kuipers het artikel 'Het UBO-register: Het register van sommige uiteindelijk belanghebbenden en anderen (deel 1)'.

Hoewel het UBO-register nog onvoldoende gevuld is en de Kamer van Koophandel een behoorlijke achterstand heeft bij de verwerking van de opgaven van UBO's voor het UBO-register, heeft de praktijk sinds 27 maart 2020 de nodige ervaring opgedaan met de uitleg van het UBO-begrip en de registratie van UBO's.

In deze eerste bijdrage van het tweeluik geven Martijn en Corinne een inkijkje in de problemen waar de praktijk tegenaan loopt bij UBO-registratie. Hoewel het streven van de wetgever een uniforme toepassing van het UBO-begrip is, is de praktijk weerbarstig. Martijn en Corinne lichten aan de hand van concrete voorbeelden toe waarom het vaak niet eenvoudig is om de UBO's vast te stellen, en waar het begrip voor meerderlei uitleg vatbaar is, doen zij suggesties voor de uitleg die de voorkeur verdient. Als het is gelukt om de UBO vast te stellen, dan moet nog de hobbel van de registratie worden genomen. Die hobbel blijkt ook niet altijd eenvoudig te nemen.

Ook wordt uitgebreid het richtsnoer voor de vaststelling van de UBO's van kapitaalvennootschappen (niet zijnde beursgenoteerde vennootschappen of 100%-dochtermaatschappijen daarvan) besproken. Daarin komt ook de pseudo-UBO, de uitzondering op de registratieplicht voor (100%-dochtermaatschappijen van) bepaalde beursgenoteerde kapitaalvennootschappen en de indirecte UBO aan bod.

Het tweede deel van het tweeluik vervolgt met een bespreking van de richtsnoeren voor overige rechtspersonen en voor personenvennootschappen, en sluit af met de ervaringen die met registratie zijn opgedaan in de (notariële) praktijk.

Met deze tweeluik beogen Martijn en Corinne waar mogelijk helderheid te verschaffen over het UBO-begrip. Daarnaast hopen zij de lezers te bereiken die bereid zijn om de discussie over de invulling van het UBO-begrip aan te gaan, om op die manier gezamenlijk tot een uniforme uitleg te komen. De door de wetgever beloofde casuïstiek volgt dan hopelijk vanzelf.

Deel 1 van dit tweeluik is te lezen via Boom juridisch tijdschriften (BJu).

Specialist(en)