Corinne Kuipers
Advocaat Corporate / M&A

Corinne Kuipers

Advocaat Corporate / M&A

Corinne Kuipers is sinds 2016 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Corporate / M&A. Corinne is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, corporate litigation en fusies en overnames.

Wat Corinne onderscheidt als advocaat is dat zij zich, door haar ervaring in het bedrijfsleven, goed kan inleven in de situaties waarin cliënten verkeren waardoor zij goed overziet aan welk soort advies of ondersteuning behoefte bestaat.

Voorafgaand aan haar indiensttreding bij Van Benthem & Keulen heeft Corinne tien jaar in het bedrijfsleven gewerkt als corporate legal counsel. In die functie heeft zij zich bezig gehouden met corporate governance, financiële toezichtregelgeving en jaarrekeningenrecht, vennootschapsrecht en fusies en overnames.

Specialismen

  • Adviseren en procederen Vennootschapsrecht
  • Fusies en overnames

Meer over Corinne Kuipers

Corinne volgde de opleiding Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Verder volbracht zij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en rondde zij in 2010 de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht cum laude af. 

Corinne treedt op als gespreksleider intervisie en is opgenomen in het 'Register gespreksleiders Intervisie' van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Corinne is lid van de Vereeniging Handelsrecht en lid van de redactie van OR-updates. Daarnaast is Corinne lid van de Wetgevingsadviescommissie Wwft van de Nederlandse Orde van Advocaten.