Tijdelijke mogelijkheid van volledig digitaal vergaderen vervalt per 1 februari 2023

06-12-2022

De Tijdelijk wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt het onder meer mogelijk om een algemene vergadering langs geheel elektronische weg te laten plaatsvinden, ook als de wet of statuten dit normaliter niet toestaan. Ook introduceert deze wet de bevoegdheid van het bestuur om de termijn voor het opmaken van de jaarrekening te verlengen. Dit zijn tijdelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de beperkende maatregelen die eerder werden getroffen tijdens de COVID-19 pandemie. Wij informeerden u eerder al over deze tijdelijk wet via onze Legal Update van 2 juni 2021.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 5 december 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd dat de meeste voorzieningen uit de Tijdelijk wet COVID-19 Justitie en Veiligheid per 1 februari 2023 komen te vervallen. Dit betreft alle vennootschapsrechtelijke voorzieningen uit de wet, waaronder dus de mogelijkheid van volledig digitaal vergaderen.

De wetgever heeft wel plannen om digitaal vergaderen ook in de toekomst mogelijk te maken. De Minister voor Rechtsbescherming informeerde de Tweede Kamer op 27 juni 2022 over dit voornemen. De minister heeft een gebalanceerde regeling op het oog die digitaal vergaderen voor rechtspersonen permanent faciliteert. De uitwerking van die regeling zal worden beschreven in een conceptwetsvoorstel. Het voorontwerp daarvan zou voor het eind van dit jaar in (internet)consultatie worden gebracht.

Dit is een Legal Update van Corinne Kuipers.

Download als pdf

Specialist(en)