Volledig digitaal vergaderen waarschijnlijk nog tot 1 oktober 2021 mogelijk

02-06-2021

Marktpartijen kunnen ervan uitgaan dat (algemene) vergaderingen tot 1 oktober 2021 nog volledig digitaal kunnen worden gehouden.

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt het onder meer mogelijk om een vergadering langs geheel elektronische weg te laten plaatsvinden, ook als de wet of statuten dit normaliter niet toestaan. De looptijd van deze wet is recent verlengd tot 1 augustus 2021, maar de Minister voor Rechtsbescherming heeft daarbij ook het voornemen geuit om deze wet niet eerder te laten vervallen dan 1 oktober 2021.

In mijn Legal Update van 30 september 2020 berichtte ik al over het systeem van verlenging en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. In de toelichting op een eerder verlengingsbesluit werd daarover gecommuniceerd dat eenieder er steeds vanuit kan gaan dat de tijdelijke wet nog tenminste twee maanden gelding zal hebben, tenzij er al een eerdere vervaldatum is aangekondigd.

Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, biedt marktpartijen nu nog meer comfort. In de Nota van Toelichting bij het verlengingsbesluit schrijft hij: “In verband met de komende periode waarin veel vergaderingen bij rechtspersonen plaatsvinden en gelet op het feit dat deze vergaderingen voorbereidingstijd nodig hebben, is het voornemen om de voorzieningen die in paragraaf 4 zijn neergelegd op zijn vroegst pas per 1 oktober 2021 te laten vervallen. Dit komt tegemoet aan een in de praktijk breed levende wens om in deze bijzondere situatie voor langere termijn duidelijkheid te hebben over de geldingsduur van de Tijdelijke wet.”

Zie voor een uitgebreide behandeling van deze tijdelijke wet onze eerdere Legal Updates van 9 april 2020 en 24 april 2020 en de publicatie van Martijn van Steensel, partner en kandidaat-notaris, over de ondernemingsrechtelijke aspecten van de wet, of luister naar aflevering 10 van onze podcast Licht op Legal waarin Mariël Vrielink, partner en notaris, en Sander Marges, partner en advocaat Corporate/M&A, uitgebreid op de mogelijkheid van een volledig digitale algemene vergadering ingaan.

Dit is een Legal Update van Corinne Kuipers.

Download als pdf

Specialist(en)