Licht op Legal: De Diversiteitswet: Wat, hoe en wanneer moet je als grote vennootschap rapporteren?

07-02-2023

Dit is aflevering 77 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Corinne Kuipers, advocaat Corporate/M&A bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet Ingroeiquotum en streefcijfers, ook wel de Diversiteitswet genoemd.

Op 1 januari 2022 is de Diversiteitswet in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop van grote vennootschappen evenwichtiger te maken. Op 31 januari 2023 is het diversiteitsportaal van de SER live gegaan. Vanaf nu moeten grote vennootschappen in hun bestuursverslag over 2022 en aan de SER rapporteren over onder meer de bestaande man-vrouwverhouding, de gestelde doelen en of die doelen zijn gehaald. De deadline voor rapporteren aan de SER is 31 oktober 2023.

In deze podcast legt Corinne uit wat de Diversiteitswet inhoudt. Het vaste streefcijfer van 30%, dat eerder gold, geldt niet meer. Hoe hoog moet het streefcijfer dan zijn?

Corinne bespreekt welke acties nodig zijn, waar rekening mee moet worden gehouden en wat in de rapportage vermeld moet worden.

Wilt u meer informatie over de Diversiteitswet? Neem dan contact op met Corinne Kuipers.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar [email protected].

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)