Vormvoorschriften binnen het tweede ambtelijke voorontwerp van de Wet modernisering personenvennootschappen

01-05-2023

In Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO aflevering 3 - 4) schreef Martijn van Steensel het artikel 'Vormvoorschriften binnen het tweede ambtelijke voorontwerp van de Wet modernisering personenvennootschappen'. 

Het tweede ambtelijke voorontwerp van het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen beoogt ondernemerschap te faciliteren, rechtszekerheid te bieden en in passende bescherming te voorzien voor vennoten en schuldeisers. Daarom stelt het voorontwerp weinig vormvoorschriften, ten koste van de rechtszekerheid. In deze bijdrage bespreekt Martijn de belangrijkste vormvoorschriften c.q. het gebrek daaraan en de gevolgen daarvan.

Download in pdf

Specialist(en)