×

Mariska Nijenhof-Wolters

Advocaat

“In mijn dienstverlening wil ik pragmatische oplossingen bieden en een business partner zijn voor de cliënt.”

Home  »  Specialists  »  Mariska Nijenhof-Wolters

Advocaat

Mariska Nijenhof-Wolters is sinds 2008 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution. Zij is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht, contractenrecht, en geschillenbeslechting.

Mariska volgde de master Privaatrecht en de master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht. In 2013 heeft Mariska de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren gevolgd, welke zij cum laude heeft afgerond.

Wat Mariska onderscheidt als advocaat is haar effectieve en resultaatgerichte advisering, toegesneden op de branche specifieke business van haar cliënten.

Werkzaamheden

Mariska adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

  • het aangaan, uitvoeren en beëindigen van commerciële contracten
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • contractenrecht
  • aansprakelijkheidsrecht

Mariska levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van haar relaties. Zij attendeert cliënten op nieuwe ontwikkelingen in het vak en treedt op als spreker bij de IURA ACTUA Contractenrecht.

Overig

Mariska is lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht, de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A), de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP). Daarnaast is zij medewerker van het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, waarvoor zij op regelmatige basis een artikel schrijft.

 

Sectorteam: Automotive, Retail

Recente dienstverlening

  • Advisering van een grote retailorganisatie bij de juridische opzet en uitvoering van het distributienetwerk in Nederland.
  • Het afwentelen van een claim uit hoofde van een agentuurrelatie voor een grote hotelketen.
  • Procedure voor een grote retailer over de te hanteren opzegtermijn bij beëindiging van een duurovereenkomst en de verschuldigdheid van een (schade)vergoeding.