×

Corinne Kuipers

Advocaat

“Door mijn ervaring in het bedrijfsleven, weet ik waar een cliënt behoefte aan heeft.”

Home  »  Specialisten  »  Corinne Kuipers

Advocaat

Corinne Kuipers is sinds 2016 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Corporate/M&A. Corinne is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, corporate litigation en fusies en overnames.

Corinne volgde de opleiding Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Verder volbracht zij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en rondde zij in 2010 de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht cum laude af.

Wat Corinne onderscheidt als advocaat is dat zij zich, door haar ervaring in het bedrijfsleven, goed kan inleven in de situaties waarin cliënten verkeren waardoor zij goed overziet aan welk soort advies of ondersteuning behoefte bestaat.

Voorafgaand aan haar indiensttreding bij Van Benthem & Keulen heeft Corinne tien jaar in het bedrijfsleven gewerkt als corporate legal counsel. In die functie heeft zij zich bezig gehouden met corporate governance, financiële toezichtregelgeving en jaarrekeningenrecht, vennootschapsrecht en fusies en overnames.

Werkzaamheden

Corinne adviseert en procedeert op het gebied van het vennootschapsrecht, fusies en overnames.

Overig

Corinne is lid van de Vereeniging Handelsrecht.

Expertise: Corporate / M&A

Recente dienstverlening

  • Advisering van een raad van commissarissen van de moedermaatschappij van een Nederlandse groep over verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van Nederlandse en buitenlandse groepsmaatschappijen.
  • Advisering van een Nederlandse groep over de verplichtingen tot opmaken en deponeren van (geconsolideerde) jaarrekeningen nadat de groep is overgenomen door een buitenlandse vennootschap en 403-verklaringen zijn ingetrokken.