×

Bastiaan Wallage

Advocaat

“Een praktisch advies waar de klant mee verder kan, dat is wat onze dienstverlening kenmerkt en waar ik trots op ben”

Home  »  Specialisten  »  Bastiaan Wallage

Advocaat

Bastiaan Wallage is sinds 2016 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Bestuursrecht & Zorg en sociaal domein.

Bastiaan is naast zijn werk in de advocatuur ook verbonden als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek verricht naar de vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel. Daarnaast is hij sinds 2018 als universitair docent
gezondheidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Werkzaamheden

Bastiaan adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

  • Adviseren en procederen op het gebied van bestuursrecht, sociaal domein en gezondheidsrecht.
  • Werkzaamheden in diverse deelgebieden die het stelsel van de gezondheidszorg raken, waaronder de bekostiging van de zorg, tariefregulering, budgetregulering, zorginkoop, Wmo 2015, Jeugdwet en toezicht en handhaving in de zorg.

Overig

Bastiaan is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, de Vereniging voor Gezondheidsrecht, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en de Vereniging Jonge Balie. Bastiaan coördineert de zaken die via Pro Bono Connect binnenkomen.

Sectorteam: Zorg

Recente dienstverlening Zorg & sociaal domein

  • Ontwikkeling integrale geboortezorgorganisatie
  • Bezwaar- en beroepsprocedures tegen de Nederlandse Zorgautoriteit over o.a. budgetten voor de ambulancezorg
  • Bestuursrechtelijke geschillen tussen zorgaanbieders en College Sanering Zorginstellingen i.v.m. subsidie voor de sanering van zorginstellingen
  • Strategische advisering van beroeps- en brancheorganisaties met betrekking tot veranderde of nieuwe zorgregelgeving