×

Wouter Koelewijn

Advocaat | Partner

“Ik help zorginstellingen en zorgondernemers bij het vinden van creatieve, kostenefficiënte en haalbare oplossingen in uiteenlopende strategische vraagstukken en juridische geschillen.”

Home  »  Specialisten  »  Wouter Koelewijn

Advocaat | Partner

Wouter Koelewijn is sinds mei 2015 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Zorg en sociaal domein. Vanaf januari 2019 is Wouter partner bij Van Benthem & Keulen. Hij geeft leiding aan de praktijkgroep Zorg en Sociaal domein.

Wouter is advocaat gezondheidszorg en heeft ruime ervaring met vrijwel alle deelgebieden die de ordening en regulering van de gezondheidszorg raken.

Werkzaamheden

Wouter richt zich op het bestuurlijk gezondheidsrecht. Hij is onder meer actief op het gebied van samenwerking, bekostiging, tarief- en budgetregulering, zorgcontractering, privacy en patiëntendossiers, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, langdurige zorg, toezicht- en handhaving.

Wouter levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van zijn relaties en treedt op als spreker bij de Iura Actua, module Zorg.

Overig

Wouter is Lid van de Raad van Toezicht Stichting De Waarden (Kraamzorg), Universitair Docent Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, annotator bestuursrechtelijk gezondheidsrecht voor de AB en redactielid van Gezondheidsrecht Updates. Daarnaast is Wouter lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging Privacy Recht.

Sectorteam: Zorg

Recente dienstverlening

  • Bezwaar- en beroepsprocedures tegen de Nederlandse Zorgautoriteit over o.a. budgetten voor de ambulancezorg
  • bestuursrechtelijke geschillen tussen zorgaanbieders en College Sanering Zorginstellingen i.v.m. subsidie voor de sanering van zorginstellingen
  • strategische advisering van beroeps- en brancheorganisaties met betrekking tot veranderde of nieuwe zorgregelgeving