×

Mariël Vrielink

Notaris | Partner
Home  »  Specialisten  »  Mariël Vrielink

Notaris | Partner

Mariël Vrielink is sinds 2008 als notaris en sinds 2018 als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen op het Notariaat. De expertise van Mariël is: notariaat, corporate, not-for-profit sector en governance. Mariël geeft leiding aan het Notariaat van Van Benthem & Keulen.

Mariël volgde de opleiding Notarieel Recht en Fiscaal.

Werkzaamheden

Mariël adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:

 • Bedrijven en instellingen over ondernemingsrecht
 • Advies bij startups
 • Begeleiding bij overnames, fusies en splitsingen
 • Oprichten van rechtspersonen
 • Opstellen van statuten, joint-venture- en participatiecontracten
 • Advies over governance en toepasselijke governance(codes)
 • Opzetten en reorganiseren van samenwerkingsvormen
 • Algemene ondernemingsrechtelijke adviezen

Mariël heeft in haar werk een focus gelegd op de not-for-profit sector, waarbinnen zij voornamelijk coöperaties, complexe verenigingen, overheids-, zorg-, en goede doelen instellingen en privaatrechtelijke ZBO’s adviseert.

Overig

Mariël is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In het kader van maatschappelijke betrokkenheid is zij tevens lid van de raad van toezicht van Stichting Spelenderwijs Utrecht, een stichting die zich bezig houdt met voorschoolse educatie en peuteropvang.

Mariël geeft leiding aan het notariële team van 5 kandidaat-notarissen en 1 klerk. Dit team houdt zich naast het ondernemingsrecht ook bezig met het commerciële vastgoed.

 

 

Sectorteam: Zorg, Onderwijs

Recente dienstverlening

 • Het adviseren en begeleiden van een grote coöperatie bij de herinrichting van haar juridische structuur
 • Het opstellen van statuten en reglementen voor privaatrechtelijke zbo’s
 • Het begeleiden van een governancetraject