Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

23-02-2021

In het Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ftV) nr. 2 februari 2021, schreven Mariel Vrielink en Martijn van Steensel het artikel 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen'.

Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking treden. Dat is ruim 4 jaar na de indiening van het wetsvoorstel voor deze wet bij de Tweede Kamer. In dit artikel gaan Mariel en Martijn uiteraard in op de belangrijkste wijzigingen die de WBTR met zich meebrengt, maar zullen zij ook stilstaan bij het verloop van het wetgevingsproces, het overgangsrecht en de evaluatie van de wet die vijf jaar na de invoering dient plaats te vinden. Tot slot zullen zij de vraag beantwoorden of de WBTR tot gevolg heeft dat bestaande rechtspersonen hun statuten moeten wijzigen.

Het artikel is te lezen in ftV 2021/7 of via deze link in Legal Intelligence. 

Specialist(en)