Licht op Legal: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: Wat gaat er veranderen?

23-03-2021

Dit is aflevering 32 van Licht op Legal. In deze aflevering bespreekt Mariël Vrielink, partner en notaris bij Van Benthem & Keulen, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 in werking treedt. Mariël gaat in op de belangrijkste wijzigingen die de WBTR met zich meebrengt voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Daarnaast gaat Mariël in op de vraag of het noodzakelijk is om statuten aan te passen en legt zij uit waar stichtingen en verenigingen vanaf
1 juli 2021 op moet letten.

Wilt u meer weten over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen? Lees dan de publicatie die Mariël samen met collega Martijn van Steensel schreef of neem rechtstreeks contact met Mariël op.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar [email protected].

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)