Derde wijziging NOW 1.0

29-05-2020

De ontwikkelingen inzake de NOW volgen elkaar snel op. Eerder deze week informeerden wij u nog over de contouren van NOW 2.0 (de opvolger van NOW 1.0). Er zijn echter ook ontwikkelingen ten aanzien van NOW 1.0 (subsidieperiode maart t/m mei 2020): op 20 mei 2020 verscheen er een Kamerbrief waarin de derde wijziging van NOW 1.0 werd aangekondigd die op 28 mei 2020 in de Staatscourant is gepubliceerd.

Met de wijzigingen beoogt minister Koolmees de reikwijdte van de eerste tranche van de NOW te verruimen, zodat meer bedrijven een beroep op de NOW kunnen doen, met name die bedrijven die  tussen "wal en schip" dreigden te vallen, bijvoorbeeld omdat hun omzet afhankelijk is van seizoensbewegingen of vanwege een overgang van onderneming. De wijzigingen voor u op een rij:

  • Alternatieve loonsombepaling voor (seizoens)bedrijven: Voor bedrijven die vanwege de bedrijfsvoering in januari een lager loon hebben dan in maart-april-mei, wordt in plaats van januari, maart als referteperiode gehanteerd. De loonsom in de periode maart t/m mei 2020 moet dan wel hoger zijn dan driemaal de loonsom van januari. In de nieuwe rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart. Bovendien kunnen aanvragers met een 0-loonsom in januari of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, maar wél een loonsom hebben in maart t/m mei 2020 mogelijk alsnog voor de NOW 1.0 in aanmerking komen. Indien zij eerder een afwijzende beschikking hebben ontvangen, zullen zij door het UWV worden benaderd.
  • Overgang van onderneming en bepaling relevante omzet/loonsom: indien zich in 2019 of begin 2020 (uiterlijk op 1 februari 2020) een overgang van onderneming heeft voorgedaan kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde 'startersregeling' voor de referentie-omzet en de hierboven genoemde alternatieve loonsombepaling. Deze bijzondere regels kunnen alleen toegepast worden om de vergelijking tussen de omzet en loonsom in de referteperiode en de omzet en loonsom in de periode waarin de tegemoetkoming op grond van de NOW wordt ontvangen meer representatief te maken.
  • Filtering 13e maand uit loonsom: het UWV zal bij de vaststelling van de subsidie de extra periode salarissen, zoals een 13e maand uitgekeerd door de werkgever in januari, uit de loonsommen filteren. Zo wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van de 13e maand in januari 2020 de NOW-subsidie (deels) moeten terugbetalen.
  • Grens overleggen accountantsverklaring: Een accountantsverklaring is vereist voor subsidievaststellingen vanaf € 125.000,–. Hierbij zal uitgegaan worden van het gevraagde subsidiebedrag bij de vaststelling. Om zoveel mogelijk werkgevers vooraf helderheid te geven of een accountantsverklaring is vereist, moeten bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van € 100.000,– of meer een accountantsverklaring overleggen. Een voorschot van € 100.000,– betreft immers in de meeste gevallen een subsidiebeschikking van € 125.000,–. Indien bij een voorschot lager dan € 100.000 naderhand blijkt dat de subsidie toch op een bedrag van € 125.000,– of hoger zal worden vastgesteld, zal de werkgever verzocht worden om alsnog een accountantsverklaring in te leveren. NB. Indien geen accountantsverklaring is vereist, maar het voorschot meer bedraagt dan
    € 20.000 of het vaststellingsbedrag meer bedraagt dan € 25.000, dan is een verklaring van een derde (bijv. administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie) vereist die de omzetdaling bevestigt. 
  • Verlenging aanvraagtijdvak: het aanvraagtijdvak voor NOW 1.0 wordt verlengd tot en met 5 juni 2020.
  • Wijziging moment openstelling loket voor subsidievaststelling: de vaststellingsaanvraag van de subsidie kan vanaf 7 oktober 2020 (in plaats vanaf 1 juni 2020) plaatsvinden, om overlap met de NOW 2.0 te voorkomen.

Tot slot heeft minister Koolmees – op basis van een reeds bestaande NOW-bepaling – het UWV verzocht om de namen van de aanvragers van NOW 1.0, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie vanaf eind juni 2020 op de website van UWV openbaar te maken.

Momenteel zijn er ook ontwikkelingen rondom de NOW 2.0, bijvoorbeeld inzake de boete wegens reorganisatieontslag. Zodra deze ontwikkelingen vaste vorm hebben gekregen in een nieuw te publiceren regeling, zullen we daarover opnieuw berichten.

Dit is een Legal Update van het team Arbeid & Pensioen.

Download als pdf

Specialist(en)