×

Einde loonsanctie voor eigenrisicodragers?

7 aug 2017

Home  »  Legal Updates  »  Einde loonsanctie voor eigenrisicodragers?

Veel werkgevers is het overkomen: een loonsanctie van het UWV omdat het tweede spoortraject niet, of te laat, is ingezet. Het gevolg is dat het loon van de arbeidsongeschikte medewerker een jaar langer moet worden doorbetaald. Om het risico op een loonsanctie te beperken, starten veel werkgevers tegenwoordig standaard na een jaar een tweede spoortraject, ook als niet wordt verwacht dat dit traject toegevoegde waarde zal hebben voor de re-integratie van de medewerker. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde in december 2016 de volgende twee maatregelen voor om dit knelpunt op te lossen en de werkgeversverplichtingen bij langdurige ziekte beter draagbaar te maken:

  • Het UWV zal niet langer de re-integratieverplichtingen beoordelen van werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Daarmee komt dus ook een einde aan de mogelijkheid van het UWV om een loonsanctie aan eigenrisicodragers op te leggen (!).
  • Publiek verzekerde werkgevers kunnen tussentijds, rond de eerstejaarsevaluatie, het UWV (tegen betaling) om advies vragen over de re-integratieactiviteiten in het tweede ziektejaar (waaronder wel of geen inzet van het tweede spoor). Als dit advies wordt opgevolgd en de re-integratie conform het advies verloopt, kan het UWV geen loonsanctie opleggen.

De eerste maatregel zet eigenrisicodragers steviger in hun rol waarbij ze zelf scherp moeten zijn op re-integratie. Eigenrisicodragers en de verzekeraars hebben immers voldoende financiële prikkels om de re-integratie te bespoedigen en instroom in de WGA te voorkomen. De tweede maatregel creëert zekerheid vooraf over de invulling van de verdere re-integratie-inspanningen van niet-eigenrisicodragers.

Deze maatregelen zijn vervolgens in 2017 uitgewerkt in een wetsvoorstel waarover de internetconsultatie inmiddels is afgerond. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is vooralsnog afgezien van vervolgstappen. Het is aan het volgende kabinet om het wetsvoorstel ter advisering aan de Raad van State voor te leggen of om er niet mee verder te gaan. U wordt op de hoogte gehouden.

Dit is een Legal Update van Laura Kiebert.

Voor meer informatie:

Laura Kiebert
+31 30 259 5552
laurakiebert@vbk.nl

Share This