Steunakkoord Nederlandse Retail sector 2.0

04-06-2020

Om de leefbaarheid van de binnensteden en centrumgebieden te beschermen wordt door alle stakeholders een dringende oproep gedaan om in constructief overleg te treden over huurafspraken. Het al dan niet delen van omzetverlies veroorzaakt door de corona-maatregelen, verschilt sterk op individueel niveau. In enkele gevallen werd dit speelveld ook gekleurd door eenzijdige huurpauzes van retailers en beleggers die vreesden voor een 'zinkend schip' door afwaardering van hun portefeuilles. Dat maakte de onderhandelingen over het steunakkoord, niet makkelijk.

Eerder schreven wij een Legal Update over het steunakkoord van de brancheorganisaties in deze sector. Inmiddels is op 3 juni jl. een steunakkoord 2.0 tot stand gekomen. De berichtgeving is dat veel partijen inmiddels in lijn met het steunakkoord afspraken hebben gemaakt, denk aan gedeeltelijke kwijtschelding of alternatieve vormen van verlichting voor huurders. Volgens de branche moet in sommige gevallen een kwijtschelding van 50% van de huur bespreekbaar zijn. Een veelgebruikte opzet is een kwijtschelding van 50% van de huur over de maanden april en mei en het doorschuiven van 50% van juni naar volgend jaar. Maar, het blijft maatwerk. Een algemene richtlijn is in deze situatie niet gepast. Partijen die nog geen regeling hebben getroffen, worden opgeroepen om dat alsnog te doen. De maatregelen om de crisis te overleven (zoals genoemd in beide richtlijnen) zouden voldoende gedragen worden door de stakeholders en kan zodoende goed steun bieden in onderhandelingen.

Nogmaals, bovenstaande verwijst naar richtlijnen die juridisch niet bindend zijn. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een plan van aanpak of huuronderhandelingen? Neem dan contact op met een van onze huurrecht specialisten. Wij zijn u graag van dienst.

Dit is een Legal Update van Hans van Noort.

Download als pdf

Specialist(en)