Hadden de ouders van Abdelhak Nouri moeten worden ingelicht?

11-01-2018

In de media wordt de laatste dagen volop aandacht besteed aan Ajax-voetballer Abdelhak Nouri, die op 8 juli 2017 tijdens een oefenduel een hartstilstand kreeg. Aanleiding hiervan is het bericht in het NRC waarin staat dat de KNVB en Ajax op de hoogte waren van hartafwijkingen van Nouri.

Er wordt veel geschreven en gesuggereerd over het handelen van de KNVB en Ajax. De familieleden hebben aangegeven geschokt te zijn dat zij niet op de hoogte waren van de afwijkingen. Het valt ons op dat de berichtgeving in de media over de wet- en regelgeving ten aanzien van het informeren van familieleden niet altijd correct is.

Wat bepaalt de wet dan wel over de medische behandeling van jongeren en met name over het informeren van naasten, zoals de ouders?

De rechten en plichten van patiënten zijn vastgelegd in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). De bepalingen in deze wet zijn van overeenkomstige toepassing verklaard op medische keuringen in opdracht van derden. Het uitgangspunt van de Wgbo is dat jongeren al op jonge leeftijd betrokken worden bij en zelf inspraak hebben op de behandeling. Wij verwijzen naar de eerdere Legal Update over de twaalfjarige David die – tegen de wens van zijn vader in – geen vervolgbehandeling wenste te ondergaan voor de behandeling van een hersentumor.

Juridisch gezien zijn minderjarigen (jonger dan achttien jaar) in beginsel niet bekwaam om overeenkomsten aan te gaan. Voor de geneeskundige behandelingsovereenkomst geldt een speciaal regime: jongeren van zestien jaar en ouder zijn zelfstandig bekwaam om een geneeskundige behandelingsovereenkomst te sluiten. Toestemming voor behandeling of betrokkenheid van de ouders op andere wijze is niet vereist. Ervan uitgaande dat Nouri ten tijde van het medisch onderzoek in april 2014 zeventien jaar oud was, diende enkel hijzelf ingelicht te worden over de uitkomsten van het onderzoek. De ouders hoefden daar dus niet over geïnformeerd te worden. Sterker nog, het delen van die informatie met de ouders zou in strijd kunnen zijn met de geheimhoudingsplicht die op de arts rust. Op grond van de Wgbo is het de arts namelijk niet toegestaan om medische informatie, zonder toestemming, te delen met derden. Of Nouri hiervoor indertijd toestemming heeft verleend, is ons niet bekend.

Dit is een Legal Update van Petra klein Gunnewiek en Lisan Homan.

Download als pdf

Specialist(en)