Derde verlenging NOW-regeling: NOW-3 op hoofdlijnen

06-10-2020

Eind augustus 2020 is bekend geworden dat de NOW-regeling voor de derde maal wordt verlengd, vanaf 1 oktober 2020 tot en met juni 2021. Bij brief van 30 september 2020 heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere voorwaarden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3 (NOW-3). De uitgewerkte regeling wordt medio oktober gepubliceerd.

Wij zetten de belangrijkste voorwaarden van NOW-3 zoals nu aangekondigd in de Kamerbrief voor u op een rij.

 • De regeling geldt voor 3 tijdvakken van 3 maanden. Tijdvak 1 bestaat uit de maanden oktober, november en december van 2020. Tijdvak 2 bestaat uit de maanden januari, februari en maart van 2021. Tijdvak 3 bestaat uit de maanden april, mei en juni van 2021. Een werkgever kan voor elk tijdvak afzonderlijk aanvraag doen.
 • Anders dan NOW-1 en NOW-2 bedraagt de maximale hoogte van de tegemoetkoming 80% van de totale loonsom in tijdvak 1, respectievelijk 70% en 60% in de tijdvakken 2 en 3.
 • In tijdvak 3 wordt de tegemoetkoming gemaximeerd op eenmaal het maximum dagloon (momenteel € 4.845,- per maand), in plaats van tweemaal het maximum dagloon (momenteel € 9.691,- per maand) welke geldt voor tijdvakken 1 en 2.
 • De forfaitaire opslag van 40% blijft in stand.
 • Voor tijdvak 1 is een omzetverlies van ten minste 20% vereist. Voor tijdvak 2 en 3 is een omzetverlies van tenminste 30% vereist. De wijze van berekenen van de omzetdaling blijft gelijk aan NOW-1 en NOW-2. Indien een werkgever reeds beroep heeft gedaan op de NOW-2, moet de gekozen periode aansluiten op de vorige gekozen periode. Dit geldt ook voor de drie tijdvakken in NOW-3, de omzetperiodes moeten op elkaar aansluiten.
 • De referentiemaand voor het bepalen van de loonsom is juni 2020. Deze referentiemaand geldt voor alle tijdvakken van NOW-3.
 • Een werkgever mag de loonsom geleidelijk laten dalen tot een bepaald percentage zónder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De werkgever kan de loonsom sanctieloos met maximaal 10% laten dalen in tijdvak 1, met maximaal 15% in tijdvak 2 en met maximaal 20% in tijdvak 3.
 • Vervolgens vervalt de 5% korting in geval van bedrijfseconomisch ontslag.
 • Echter, er zal een inspanningsverplichting voor de werkgever gaan gelden om werknemers die afvloeien naar nieuw werk te begeleiden. De werkgever is verplicht om contact met UWV op te nemen via de UWV telefoon NOW over deze begeleiding als hij gedurende dat tijdvak voor zijn werknemers een bedrijfseconomisch ontslag bij UWV indient. Bij gebreke hiervan, zal de subsidie met 5% worden gekort.
 • Het verbod op het uitkeren van dividend of bonussen en het inkopen van eigen aandelen blijft gelden, ook voor 2021.
 • NOW-3 kan voor tijdvak 1 naar verwachting vanaf 16 november tot 13 december 2020 op de UWV-website worden aangevraagd. Voor tijdvakken 2 en 3 kan de regeling naar verwachting vanaf 15 februari tot 20 maart 2021 respectievelijk 17 mei tot 13 juni 2021 worden aangevraagd.
 • De vaststelling van de subsidie voor alle tijdvakken van NOW-3 kan pas vanaf 1 september 2021 worden aangevraagd. Ieder tijdvak behoeft wél een aparte aanvraag om vaststelling.

Dit is een Legal Update van het team Arbeid & Pensioen.

Download als pdf

Specialist(en)