Sector Familiebedrijven

Familiebedrijven

Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht

In Nederland zullen in de komende jaren (tien)duizenden familiebedrijven in aanmerking komen voor opvolging of verkoop. Een van de belangrijkste momenten in het (voort)bestaan van een familiebedrijf. Bij een bedrijfsopvolging of -verkoop spelen niet alleen emotionele vragen een belangrijke rol, maar zullen ook verschillende juridische vragen op de directeur-grootaandeelhouder afkomen. Moeten de statuten worden gewijzigd? Moeten bestaande contracten worden aangepast? Is het nodig dat een testament wordt opgesteld of dat een wijziging wordt aangebracht in de huwelijkse voorwaarden? Moeten maatregelen worden getroffen om het opgebouwde pensioen zeker te stellen? En wat betekent een bedrijfsopvolging/-overdracht voor de bedrijfscultuur, de bestaande interne procedures en het vertrouwen van klanten en relaties?

Onze aanpak

Een bedrijfsoverdracht is voor alle betrokkenen een langdurig en ingrijpend traject dat op tijd moet worden opgestart. De uitvoering ervan vereist een zorgvuldige en systematische voorbereiding om te voorkomen dat de continuïteit van het familiebedrijf in gevaar komt en de ondernemingswaarde vermindert. Binnen Van Benthem & Keulen hebben wij ervaren advocaten en (kandidaat) notarissen die u zowel vanuit een specifieke expertise als ook multidisciplinair kunnen adviseren en ondersteunen. Ons team bestaat uit professionals met ruime ervaring in het bedrijfsleven waardoor zij zich goed kunnen inleven in de situaties en pragmatisch zijn in hun aanpak.

Waarvoor kunt u bij ons terecht? 

  • Opstellen en beoordelen van onder andere geheimhoudingsovereenkomsten, letters of intent, overnamecontracten, participatieovereenkomsten
  • Voorbereiden, opzetten en begeleiden van due diligence onderzoeken
  • Opstellen en wijzigen van statuten en reglementen
  • Opstellen en aanpassen van onder andere bestaande management-, arbeids-, en/of huurcontracten
  • Opstellen en aanpassen van (levens)testamenten en/of huwelijkse voorwaarden

Voor wie werken wij?

Wij werken voor verschillende nationale en internationale familiebedrijven in uiteenlopende sectoren.