Vormvoorschriften als voorbehouden; een lastige vorm

13-05-2014

In Bedrijfsjuridische berichten 2014, aflevering 9 (Bb 2014/24), schreef Marcel Ruygvoorn het artikel 'Vormvoorschriften als voorbehouden; een lastige vorm'. 

In de rechtspraktijk wordt veelvuldig gebruikgemaakt van vormvoorschriften om een voorbehoud te maken. Onder die vormvoorschriften is het voorbehoud van het bereiken van een schriftelijke overeenstemming wel het meest voorkomende. Soms schrijft de wet de schriftelijke vorm voor. Zijn de rechtsgevolgen van het niet-voldoen aan wettelijk voorgeschreven voormvereisten betrekkelijk helder, bij vrijwillig, contractueel overeengekomen vormvereisten is dat bepaald niet het geval. In dit artikel gaat Marcel nader in op de juridische complicaties bij vrijwillig contractueel overeengekomen vormvoorschriften.

Download als pdf

Specialist(en)