Schadevergoeding bij gelegitimeerd en ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen

12-11-2013

In Bedrijfsjuridische berichten 2013, aflevering 24 (Bb 2013/79), schreef Marcel Ruygvoor het artikel 'Schadevergoeding bij gelegitimeerd en ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen'. 

Het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen blijft de gemoederen bezighouden. Er wordt nog steeds veel over geprocedeerd en daarmee blijft het voor de praktijk een belangrijk leerstuk. In een recente uitspraak bevestigde de Hoge Raad dat het daarbij niet enkel hoeft te gaan om de aanwezigheid van vertrouwen in – kort gezegd – het welslagen van de onderhandelingen, maar om alle omstandigheden van het geval. Daarnaast begint zich in de lagere rechtspraak een interessant raamwerk af te tekenen voor het beoordelen van vorderingen tot schadevergoeding bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen.

Download in pdf

Specialist(en)