(Informatie)garantie(s) in overnamecontracten bezien in het licht van mededelings- en onderzoeksverplichtingen

29-12-2022

In Juridisch up to Date 2022 afl. 11 (JutD 2022-0234) schreven Juliette Wareman en Ilse Berends het artikel ‘(Informatie)garantie(s) in overnamecontracten bezien in het licht van mededelings- en onderzoeksverplichtingen’.

Bij de koop of verkoop van een onderneming zijn de mededelings- en onderzoeksplicht belangrijk. De (reikwijdte van de) mededelings- en onderzoeksplicht kan tussen partijen in de koopovereenkomst verder worden ingekaderd, bijvoorbeeld via het door de koper verrichte due diligence onderzoek en door garanties op te nemen. Een van de garanties die veelal wordt opgenomen is de informatiegarantie. In dit artikel gaan Juliette en Ilse in op de aandachtspunten die gelden voor verkopers en kopers bij de onderhandelingen over een informatiegarantie in koopovereenkomsten.

Het artikel is onlangs gepubliceerd in Juridisch up to Date en kunt u via deze link lezen of download het artikel in pdf via onderstaande button.

Download in pdf

Specialist(en)