Gemeenten, vergeet de Ladder van Duurzame Verstedelijking niet!

15-07-2014

In het tijdschrift Jurisprudentie Gemeenten (JG), aflevering 7, jaargang 2014, schreef Merel een commentaar over de Ladder van Duurzame Verstedelijking. In 2014 was de Ladder van duurzame Verstedelijking bijna twee jaar in werking en in slechts een minderheid van de ruimtelijke plannen werd aandacht besteed aan de laddertoets. Alertheid was dus geboden.

Download als pdf

Specialist(en)