Executoriale titel binnen? Oplettendheid blijft geboden!

27-01-2017

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2017, nr. 4 schreef Ilse Bakker het artikel ‘Executoriale titel binnen? Oplettendheid blijft geboden!’.

In dit artikel bespreekt Ilse het arrest van de Hoge Raad van 18 november jl., waarin de Hoge Raad overweegt dat de aanspraak op vergoeding van bij vonnis of arrest toegewezen rente ex art. 3:324 lid 3 BW verjaart door verloop van vijf jaren. Oók indien het bedrag van deze periodieke verplichting op het moment van het wijzen van de uitspraak nog onbepaald is.

Naar aanleiding van het arrest van 18 november jl. komen in dit artikel verschilledende aandachtspunten ter sprake voor de schuldeiser die zijn executoriale titel reeds binnen heeft.

Download als pdf

Specialist(en)