De hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg in het licht van het hinderpaalcriterium

23-01-2014

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) 2014-0013, schreef Bas van Schelven een annotatie bij het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 9 juli 2013, over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg op grond van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw). Bas bespreekt de consequenties van het in dat artikel besloten liggende hinderpaarcriterium op de hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Download in pdf

 

Specialist(en)