Annotatie: volle rechterlijke toets bij geheimhoudingsbesluiten op grond van de Gemeentewet

26-02-2014

In het tijdschrift Jurisprudentie Gemeenten (JG), aflevering 4, jaargang 2014, schreef Merel een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:610). De uitspraak was interessant vanwege de reikwijdte van de rechterlijke beoordeling bij geheimhoudingsbesluiten op grond van de Gemeentewet: is er sprake van een volle rechterlijke toets of niet? Met deze uitspraak is dit oordeel bekend: de hoogste bestuursrechter gaat uit van een volle toets. Het is daarmee aan de bestuursrechter om te beoordelen of de bevoegdheid om op grond van een in artikel 10 Wob genoemd belang op te leggen, bestaat.

Download als pdf

Specialist(en)