Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 23 april 2014 (CrisisCare/Achmea)

05-08-2014

In Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR), 2014, aflevering 5 schreef Bas van Schelven een annotatie onder de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 23 april 2014.

Voor zover het hinderpaalcriterium in artikel 13 Zvw (nog) bestaat en CrisisCare hierop een beroep kan doen, overweegt de voorzieningenrechter dat het niet vergoeden van meer dan 20% van het marktconforme tarief als een hinderpaal wordt beschouwd. Toen Achmea nog 80% van de nota vergoedde, bracht CrisisCare het restant van de nota niet bij haar cliënten in rekening. Als CrisisCare bij een verlaging van de vergoeding tot 60%, vervolgens 20% van de nota wel in rekening brengt bij haar patiënten, is daarmee dus geen sprake van een hinderpaal.

Download in pdf

Specialist(en)