Annotatie bij Rb. Zeeland-West Brabant (vzr.) 14 maart 2013 (Momentum/CZ)

01-05-2013

In Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR) 2013, aflevering 4, schreef Bas van Schelven een annotatie bij een uitspraak over de vergoeding van niet-gecontracteerde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz). Bas bespreekt de vraag of en, zo ja, op welke manier een zorgverzekeraar bij toepassing van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) rekening moet houden met de maatstaf van de ‘feitelijke hinderpaal’?

Download in pdf

Specialist(en)