Licht op Legal: Knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+: Hoe zorg je dat jong volwassenen de juiste zorg vanuit de gemeente krijgen?

25-08-2020

Dit is aflevering 18 van Licht op Legal. In deze aflevering gaan Bastiaan Wallage, advocaat Zorg & Sociaal domein en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen en gedragswetenschapper Yvonne den Boer, in op de knelpunten in de wetgeving bij 18-/18+ rond de overgang van Jeugdwet naar Wmo.

Met 18 jaar gaan jong volwassenen die voorheen onder de Jeugdwet vielen over naar de Wmo 2015. De Wmo 2015 biedt gemeenten veel minder mogelijkheden om deze jong volwassenen goed te kunnen ondersteunen. Dit leidt in de praktijk nogal eens tot problemen. In deze podcast bespreken Bastiaan en Yvonne de issues en de gevolgen in de praktijk. Daarnaast schetsen zij hoe gemeenten hiermee kunnen omgaan en doen zij een suggestie voor de wetgever. 

Wilt u meer weten over de Jeugdwet en Wmo en de juridische kaders? Neem dan contact op met Bastiaan Wallage.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar [email protected].

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)