Rijksbegroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

23-09-2021

Afgelopen dinsdag 21 september was het de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Dit betekent dat de koning in de Grote Kerk in Den Haag de troonrede uitsprak en daarmee het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer opende. Vervolgens ging demissionair minister Hoekstra met het welbekende koffertje naar de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer werden de Miljoenennota en de Rijksbegroting aangeboden. Ondank de demissionaire status presenteerde het kabinet plannen voor 2022. In deze Legal Update bespreek ik de belangrijkste veranderingen op het gebied van arbeidsrecht voor 2022 zoals opgenomen in de Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksbegroting 2022.

Leven lang ontwikkelen

Door de coronacrisis is het belang van een leven lang ontwikkelen onder de aandacht gekomen. De arbeidsmarkt is constant in beweging en als mensen zich blijven ontwikkelen zorgt dit voor blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hiermee wordt werkloosheid voorkomen en de inkomenszekerheid en werkzekerheid vergroot. Het kabinet wil de ontwikkeling van mensen stimuleren door middel van subsidies, waaronder het STAP-budget, gratis adviezen en cursussen. Het STAP-budget staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Om hun arbeidsmarktpositie te stimuleren kunnen werkenden (waaronder zelfstandigen) en niet-werkenden vanaf 1 maart 2022 tot € 1.000 STAP-budget aanvragen voor een scholingsactiviteit.

Ouderschapsverlof

Om een gelijkere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders te realiseren, krijgen ouders vanaf 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Op dit moment is het ouderschapsverlof onbetaald. Het gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is.

Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Verder komt het kabinet kleinere werkgevers tegemoet in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Vanaf 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfond. Door de gedifferentieerde premie hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers. Op dit moment zijn de bedragen bij kleine en grote werkgevers gelijk. Doordat kleine bedrijven vaak minder mogelijkheden hebben om de kosten te voldoen, ervaren zij deze kosten als disproportioneel. Structureel komt er 450 miljoen euro beschikbaar voor kleine werkgevers. Dit geld kunnen zij gebruiken om zich goed te verzekeren. In 2022 is er incidenteel 300 miljoen euro extra beschikbaar en in 2023 is dat 150 miljoen euro.

Pensioenwet

Ook kondigt het kabinet aan dat de nieuwe Pensioenwet in 2022 naar het parlement wordt gestuurd. Tot 12 februari 2021 kon er online gereageerd worden op het conceptwetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen'. In 2022 gaat SZW met de betrokken partijen verder met de behandeling van de reacties. Vervolgens dient het kabinet het wetsvoorstel in bij de Tweede en Eerste Kamer.

Tot slot geeft het demissionaire kabinet aan dat zij voorwerk doet voor een nieuw te vormen kabinet, zodat het nieuwe kabinet aan de slag kan met belangrijke vraagstukken. Zo is het aan het nieuwe kabinet om te bepalen hoe er om moet worden gegaan met flexibele/vaste contracten en het grote aantal zzp'ers.

Dit is een Legal Update van het team Arbeid & Pensioen.

Download als pdf

Specialist(en)