×

Sander Marges

Advocaat | Partner

“Ik streef altijd naar een langdurige samenwerking met mijn cliënten.”

Home  »  Specialisten  »  Sander Marges

Advocaat | Partner

Sander Marges is sinds 2001 als advocaat en sinds 2011 als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Corporate / M&A. De expertise van Sander is: corporate litigation, fusies & overnames en vennootschapsrecht.

Werkzaamheden

Sander adviseert en procedeert over samenwerkingsverbanden en bedrijfsovernames. Hij beschikt over diepgaande kennis van het rechtspersonenrecht en heeft jarenlange ervaring in de transactie- en procespraktijk. Daardoor is hij uitstekend in staat juridisch hoogwaardige oplossingen te combineren met een praktische aanpak.

De focus van zijn advisering ligt op de volgende deelgebieden:

  • Advisering over de juridische inrichting (governance) van ondernemingen en instellingen
  • Geschillen binnen rechtspersonen of voortvloeiend uit overnames en samenwerkingsverbanden
  • Transactiebegeleiding (overnames en samenwerkingsverbanden)

Tevens adviseert Sander ondernemingen en instellingen in uiteenlopende branches over een optimale inrichting van hun juridische structuur. Daarnaast adviseert hij regelmatig bestuurders en toezichthouders over hun rechtspositie. Ook begeleidt hij aandeelhoudersgeschillen en andere geschillen binnen en tussen ondernemingen. Verder verzorgt hij de juridische begeleiding van vele bedrijfsovernames.

Sander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Overig

Sander is lid van de Raad van de Orde van Advocaten Midden-Nederland. Daarnaast is hij een vaste spreker bij IURA ACTUA en geeft hij regelmatig college aan studenten van de Universiteit Utrecht.

Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereeniging Handelsrecht.

Expertise: Corporate / M&A
Sectorteam: Automotive

Recente dienstverlening

  • Het bijstaan van een meerderheidsaan­deelhouder in het kader van een aandeelhouders­geschil
  • Begeleiden van de verkoop van een onderdeel van een concernonderdeel van een productiebedrijf
  • Acquisitie van diverse deelnemingen door ondernemingen in de zakelijke dienstverlening