Elimineren na 15 januari 2016

21-07-2016

In Overheid & Aansprakelijkheid (O&A) 2016, nr. 28 schreef Frederike Linssen, samen met voormalig collega Frank Mulder, het artikel ‘Elimineren na 15 januari 2016’.

In dit artikel wordt ingegaan op de Hoge Raad-arresten van 15 januari 2016 over het eliminatiebeginsel en de consequenties van deze arresten voor onteigening, planschade en exploitatieplannen.

Het eliminatiebeginsel is oorspronkelijk ontwikkeld in de jurisprudentie van de onteigenings-
rechter en in 1981 neergelegd in art. 40c Onteigeningswet (Ow). Het beginsel strekt er (onder andere) toe een op de billijkheid gebaseerde correctie toe te passen op de hoofdregel dat het op het moment van onteigening geldende bestemmingsplan moet worden betrokken bij de waardering van de te onteigenen gronden. Normaal gesproken is het geldende bestemmingsplan immers een van de factoren die de waarde van de grond bepaalt. Onder omstandigheden geldt echter een uitzondering op de hoofdregel en dient het bestemmingsplan bij de waardering te worden weggedacht (geëlimineerd).

Download als pdf

Specialist(en)