Erfrecht

Het erfrecht is een bijzonder rechtsgebied, dat een juridisch hoogstaand kennisniveau vergt.
De advocaten van de praktijkgroep Erfrecht hebben dat niveau.

De kracht van de advocaten van de praktijkgroep Erfrecht is hun vermogen om ook bij gevoelige kwesties als nalatenschappen de oplossing in der minne te vinden. Daar waar nodig wordt echter ook geprocedeerd. Met een scherp oog voor uw belangen. U kunt de advocaten van de praktijkgroep Erfrecht raadplegen voor advies, maar ook inschakelen voor de behandeling van geschillen tussen erfgenamen of geschillen met een executeur. In vele complexe erfrechtzaken hebben de advocaten geadviseerd en geprocedeerd. 
 

Deelgebieden

  • Uitleg van testamenten
  • Vernietigen van testamenten
  • Rechten van onterfde familieleden
  • Vaststellen legitieme portie
  • Verdeling van een erfenis
  • Rechten van stiefkinderen
  • Geschillen met de executeur of testamentair bewindvoerder
  • Nalatenschapsmediation

Services