iura actua online Arbeid & Pensioen

Tijdens iura actua online Arbeid & Pensioen praten wij u graag bij op de arbeidsrechtelijke uitdagingen in de post Corona economie. 

Allereerst is er aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van herstructureringen van organisaties, waarbij uiteraard ook aandacht aan de (on)mogelijkheden bij reorganisaties zal worden besteed. Daarna worden aan de hand van recente rechtspraak de ontwikkelingen rond platformarbeid besproken.  Tot slot wordt u op de hoogte gebracht van de overige actualiteiten in jurisprudentie en regelgeving.

Het programma is als volgt:

14.00 uur  Herstructurering, door Anne Haverkort en Evelien Brussee
14.45 uur  Platformarbeid, door Concetta Allegra
15.30 uur  Pauze
15.40 uur  Actualiteiten in jurisprudentie en regelgeving, door Arno van Beurden 
16.10 uur  Afsluiting

Dit webinar is exclusief voor bedrijfsjuristen en General Counsel. Deelname aan dit webinar is kosteloos.