Verzorgingshuis mag deuren sluiten bij uitbraak Covid-19

11-02-2021

Recent heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een kort geding waarin dochters toegang vorderde tot een verzorgingshuis om hun dementerende moeder te kunnen bezoeken. Het verzorgingshuis had haar deuren met ingang van 29 december 2020 gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus en maakte alleen uitzondering voor toegang van naasten in de laatste levensfase. Dochters stelden dat het bezoekverbod in strijd was met het recht op family life zoals vastgelegd in artikel 8 EVRM. Daarbij voerde zij aan dat de zorginstelling op grond van richtlijnen maatwerk dient te leveren en dat het algehele bezoekverbod gelet op de verslechterende gezondheidstoestand van hun moeder buitenproportioneel was.

De rechtbank overwoog dat het recht op family life niet ongelimiteerd is en kan worden beperkt indien de gezondheid of de rechten en vrijheden van anderen in het geding zijn. In dat kader dient een belangenafweging te worden gemaakt tussen de veiligheid van bewoners, medewerkers en de samenleving enerzijds en de kwaliteit van leven van bewoners anderzijds. Gelet op de grootschalige uitbraak in deze instelling, de onzekerheden over de verspreiding van het virus en de risico's die hieruit voortvloeien voor kwetsbare personen, achtte de rechtbank deze ingrijpende maatregel gerechtvaardigd. Hoewel sprake is van een schrijnende situatie nu de gezondheidstoestand van deze bewoner achteruitgaat en haar familie haar niet kan bezoeken, is het verzorgingshuis volgens de rechtbank niet gehouden om een uitzondering te maken op het bezoekverbod. Er zijn immers meer schrijnende situaties en het toelaten van dochters zou betekenen dat ook bij andere bewoners bezoek zou moeten worden toegelaten, hetgeen een onaanvaardbaar besmettingsrisico met zich zou brengen.

Na de eerste golf in het voorjaar van 2020 bestond er consensus dat het landelijke bezoekverbod voor verpleeghuizen vergaande gevolgen had gehad en dat niet opnieuw tot zo'n ingrijpende maatregel zou moeten worden besloten. Deze uitspraak bevestigt dat verpleeg- en verzorgingshuizen nog steeds kunnen besluiten tot een algeheel bezoekverbod, indien de lokale omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Dit is een Legal Update van Jonna De Clerck.

Download als pdf

Specialist(en)