×
Home  »  Faillissementen  »  Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Datum faillissement

15 maart 2016

> Vonnis
> Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr S.C. Hagedoorn
Rechtbank: Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis van 15 maart 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (KvK 32072748), statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk gevestigd te (3527 GV) Utrecht aan de Churcilllaan 11 (Postbus 5048, 3502 JA Utrecht), in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr S.C. Hagedoorn tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot curator. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr F.A.M. Nowee als opvolgend curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr S.C. Hagedoorn benoemd tot rechter-commissaris.

Curator