Wettelijke verankering franchise: onze reactie in de internetconsultatie

08-02-2019

Op 30 januari jl. dienden onze advocaten Mariska Nijenhof-Wolters, Babs Schoenmakers en onze professional support lawyer Sonja Kruisinga een reactie in de internetconsultatie over het wetsvoorstel “Wet Franchise” in. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de franchiseovereenkomst wettelijk te verankeren in titel 16 van het Burgerlijk Wetboek. De voorgestelde wettelijke bepalingen introduceren verplichtingen voor zowel franchisegever als franchisenemer, voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst én tijdens de looptijd van de overeenkomst.

Mariska Nijenhof-Wolters: “Er is teveel sprake van open normen en onduidelijkheid in de voorgestelde Wet Franchise, hetgeen tot rechtsonzekerheid alsmede rechtsongelijkheid zal leiden. Zowel franchisenemers als franchisegevers behoren tot onze cliënten en ik voorzie voor beide partijen problemen. Deze internetconsultatie is bedoeld om bij te dragen aan het tot stand komen van een voor de (rechts)praktijk passende uitkomst en wij voelen het als onze plicht om kritisch mee te denken en onze opvatting te delen. Wij zijn benieuwd naar de verdere voortgang”.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? In de Legal Updates van 31 mei 201819 december 2018 en 8 februari 2019 hebben wij al aandacht besteed aan dit onderwerp. 

  

Specialist(en)