×

Sonja Kruisinga

Professional Support Lawyer


“Op het terrein van het commercieel contractenrecht sla ik een brug tussen de praktijk en de wetenschap”

Home  »  Specialisten  »  Sonja Kruisinga

Professional Support Lawyer

Sonja Kruisinga is sinds september 2018 als professional support lawyer werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Commercial Contracting & Dispute Resolution. Sonja is gespecialiseerd in (internationaal) contractenrecht, internationale koop en het gebruik van algemene voorwaarden.

Sonja studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, behaalde een LL.M. aan de University of East Anglia in het Verenigd Koninkrijk en promoveerde bij de Universiteit Utrecht. Het onderwerp van haar proefschrift is (non-)conformiteit in het Weens Koopverdrag

Sonja levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van het commercieel contractenrecht in brede zin. Zij attendeert cliënten op nieuwe ontwikkelingen in het vak, treedt op als spreker bij de IURA ACTUA, module Contractenrecht en geeft regelmatig cursussen op het terrein van het commercieel vermogensrecht. Ook publiceert Sonja regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en is zij redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.

Naast haar werk als professional support lawyer is Sonja als universitair hoofddocent verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht, waar zij onder meer onderwijs verzorgt in het commercieel contractenrecht. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag.