Wettelijke verankering franchise: de tweede ronde

31-05-2018

Voormalig Minister Kamp kondigde eind 2016 aan een wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code voor te staan. Door een dergelijke verankering zou de Nederlandse wet voor het eerst bepalingen gaan bevatten over de franchiseovereenkomst. Daad werd bij het woord gevoegd en er verscheen op 12 april 2017 een wetsvoorstel dat ter consultatie voor heeft gelegen. Tot een wettelijke regeling is het op basis van dit wetsvoorstel echter niet gekomen.

Het kabinet bereidt op dit moment wederom een wettelijke regeling voor. In het huidige Regeerakkoord staat het voornemen om de positie van de franchisenemer te versterken en met het voorbereiden van een wettelijke regeling wordt daar invulling aan gegeven. Van belang is dat de nieuwe franchisewetgeving een andere opzet zal krijgen dan de door het vorige kabinet geconsulteerde regeling tot verankering van de gedragscode.

De wettelijke regeling zal focussen op vier deelgebieden:

  • de precontractuele uitwisseling van informatie;
  • de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst;
  • het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers; en
  • de beĆ«indiging van de franchisesamenwerking.

De belangen van de franchisegever en die van de (aspirant-) franchisenemer zouden zo onderling meer in balans worden gebracht.

Staatssecretaris Monica Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) die het wetsvoorstel voorbereidt met Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) geeft aan dat gestreefd wordt naar het in consultatie laten gaan van het concept dit najaar. De Kamerbrief is hier te vinden. Ik zal u op de hoogte houden van het verloop.

Dit is een Legal Update van Mariska Nijenhof-Wolters.

Download als pdf

 

Specialist(en)